Hitra ustanovitev podjetja v Avstriji

Se zanimate za ustanovitev podjetja v Avstriji, zato vas zanima, katere dokumente potrebujete za to ter kako ustanovitev sploh poteka? Niste edini: svet se z vsakim dnem bolj globalizira in veliko podjetnikov razmišlja o selitvi svojega poslovanja v tujino oziroma ustanovitvi svojega lastnega podjetja v kaki drugi državi. Pri tem pa je treba najprej premisliti, ali se to res splača.

Verjetno ima vsak podjetnik svoje lastne razloge za to, da hoče podjetje ustanoviti v drugi državi. Nekateri izberejo Avstrijo zato, ker gre za nam sosednjo državo, ki nam je blizu, spet drugi pa zato, ker želijo na tak način razširiti svoje poslovanje še na avstrijski ali nemški trg. V nekaterih panogah velja, da stranke in poslovni partnerji bolj zaupajo podjetjem iz Avstrije kot pa tistim iz Slovenije ali kake druge države, zato je lahko to še en razlog več za ustanovitev vašega podjetja tam. (more…)

Stečajni postopek

Ko se posameznik znajde v navidezno začaranem svetu izvršb in rubežev, tisto zadnjo rešilno bilko predstavlja začetek postopka osebnega stečaja. Uspešno zaključen postopek osebnega stečaja vas bo verjetno rešil dolgov iz preteklosti, kljub temu pa se je pred pričetkom postopka dobro informirati o prednostih in slabostih osebnega stečaja. Podjetje Uralta d.o.o. lahko za vas pripravi popoln in uspešen predlog za osebni stečaj.

Prednosti osebnega stečaja

  • namenjen je vsem fizičnim osebam (tudi s.p.-jem),
  • izvršbe (z izjemo preživnine) zoper dolžnika se ustavijo,
  • dolgovi nastali do oklica o začetku osebnega stečaja se rešujejo znotraj enega postopka,
  • minimalni stroški, saj dolžniku po 33. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) ni več potrebno plačati predujma stroškov, prav tako pa je oproščen plačila sodne takse,
  • odpust dolgov po končanem postopku (v večini primerov).

(more…)

Dodatno zdravstveno zavarovanje

Prav vsako leto si na novega leta dan zaželimo veliko zdravja, prav tako je ta želja ena izmed najpogostejših pri voščilih za rojstni dan, predvsem takrat, ko slavljenci že dopolnijo vsaj par desetletij. A zdravje ne bo prišlo samo od sebe, tudi sami moramo poskrbeti, da bomo na tem področju kar se da dobro pripravljeni na vse mogoče zgode in nezgode. V veliki meri za to pri nas poskrbi že obvezno zdravstveno zavarovanje, ki krije nujne posege v primeru zdravstvenih težav, a obseg tega zavarovanja je precej omejen – prav zato se vse bolj poudarja dodatno zdravstveno zavarovanje (e-zavarovanja.com), ki postaja že skorajda nuja v mnogih situacijah in za mnoge zavarovance. (more…)

Delitev skupnega premoženja

Ali ste vedeli, da ni nujno, da se ločite oziroma razvežete zakonsko zvezo, da lahko zahtevate delitev skupnega premoženja? Da, tudi v času, ko zveza še traja, lahko zahtevate delitev premoženja. Vsekakor pa do delitve premoženja pride ob razvezi. O delitvi premoženja se lahko dogovorita sporazumno, v kolikor to ni mogoče pa delitev določi sodišče.

Kaj spada v skupno premoženje?

V skupno premoženje zakoncev spada vse premoženje, ki sta si ga zakonca z delom ustvarila v času trajanja zakonske zveze. Ni pomembno kdo je vložil več, vso premoženje se šteje skupaj. Prav tako se zaradi tega, ker se vso premoženje šteje skupaj, vsoto vsega premoženja deli na pol in ne vsako stvar posebej, recimo pol avtomobila in pol stanovanja. Potrebno je poudariti, da v skupno premoženje šteje, kar sta si zakonca pridelala z delom, kar pomeni, da v skupno premoženje ne spadajo darila ali podedovane zapuščine. (more…)

Poškodba na delovnem mestu

Poškodba na delovnem mestu je telesna poškodba, ki se je zgodila zaposlenemu med opravljanjem dela. Na delovnih mestih se dogajajo telesne poškodbe različno pogosto, k temu veliko vpliva samo delovno okolje ter širša okolica. Po številu poškodb se tudi prepozna značilnosti kakovosti življenja in dela določene dežele ali regije. Med seboj se po številu poškodb dežele in regije zelo razlikujejo. Tako imamo dežele, kjer je število poškodb manjše, ter druge dežele, kjer je nasproti temu veliko več poškodb. Razlike so največkrat v urejenosti delovnega procesa, uporabi zaščitnih sredstev, nadzoru delovnih procesov, v sami zavesti tako delodajalca kot zaposlenih ter mnogih drugih značilnosti delovnih okolji. Dobra delovna okolja, ki veljajo kot primer dobre prakse, so tista, ki imajo malo poškodb ter malo negativnih vplivov na zdravje na krajši ali dolgi rok. Malo poškodb in negativnih vplivov na zdravje lahko pomembno prispeva k večji učinkovitosti, posledično pa mnogim pozitivnim lastnostim za vse udeležence. Udeleženci pri tem niso le zaposleni in delodajalci, ampak tudi druge osebe, ki na razne načine povezane. Poleg telesne poškodbe, ki se je zgodila med opravljanjem dela, velja za poškodbo na delovnem mestu tudi telesna poškodba, ki se je zgodila na službeni poti na delo ali izd dela, v primeru, da prevoz organizira delodajalec. Upravičenost do izplačila izpričuje potrditev obstoja telesne poškodbe s stani zdravnika ter prijava poškodbe s strani delodajalca. (more…)